Web Sitemiz Yeni Tasarımı İle Sizlerle...

Psikodrama Grupları

yonetici

Psikodrama bir grup terapisi tekniğidir. Bireysel terapide de uygulama olanağı bulunmaktadır. Psikodrama spontan bir biçimde yaşamını yeniden canlandırma –yaratıcılık- aracılığıyla günlük yaşamda farkına varamadığımız, pek de irdeleyemediğimiz ruhumuzda yaşadığımızın her şeyin bir tür eyleme dönüşmesidir. Bu eyleme dönüşme; kişinin kendisi ve çevresiyle ileri düzeyde empati kurabilmesini, kazandırdığı farkındalık ile kendini ve çevresini daha yakından tanımasını ve var olan “gerçek” ini değiştirebileceğine ilişkin cesaret vermesi açısından son derece önemlidir. Psikodrama’da her türlü çıkmazıyla, çelişkisiyle, acısıyla ve mutluluğuyla özgürleşen insan sahnelediği yaşantısı ile başkalarının özgürleşmesi yolundaki ilk taşları da yerine koymuş olur. Amaç yaşamını baştan yeniden kurgulamak ve aynı olguyu çeşitli roller içinde yeniden gözlemleyebilmektir.

Psikodramada çalışılmayacak, sahnelenemeyecek tek bir olgu bile yoktur. Birçok psikoterapi tekniğinin ulaşamadığı noktalara psikodrama büyük çabalar sarf etmeden kendiliğinden ulaşır. Psikodrama sahnesine rüyalar, kaygılar, tekrarlayan düşünceler, sanrılar, geleceğe ilişkin hayaller, kırgınlıklar, çatışmalar, mutluluklar ve hatta dejavular bile getirilebilir. Psikodramanın bireye sunduğu en önemli fırsat –psikodramayı diğer terapi tekniklerinden ayıran temel fark- bireye söz konusu paylaşım ne olursa olsun yeniden yaşama olanağı sunmasıdır.

Psikodrama yaşamın bilgece yorumlanmasıdır demek yerinde olur sanırım ve her şeyden önemlisi psikodrama nefes aldığını insana hatırlatır yaşamın tüm koşuşturması içinde. İnsanın kavga ettiği ne varsa iyi ya da kötü arkadaşı oluverir birdenbire, unuttuğu şeyleri hatırlatır insana tılsımıyla. Dokunur kalplere, herkes bırakmışken tutuveririr kişi kendi elini. Nasıl bu kadar çok şey yaptığına yaşayanlar da şaşırır. Yanıtı tek cümledir aslında: Psikodrama; yaşadığını hissetmektir!

Merkezimizde

  • Sınav Kaygısı
  • Akademik Öz Düzenleme Becerisi
  • Sınava Hazırlık Süreci
  • Sağlıklı İletişim
  • Duygusal İlişki Sorunları
  • Kendini İfade Edebilme Becerisi
  • Kişisel Keşif
  • Özgüven & Özdeğer & Özsaygı Gelişimi
  • Çatışma Çözme Becerisi
  • Aile Eğitim Çalışmaları

gibi konularda hizmet vermekteyiz.